Yin Yang

 Υin Yang Chi

Από τα πιο γνωστά, πιο πανάρχαια, πιο μυστηριώδη, πιο γοητευτικά σύμβολα στον κόσμο. Το κινεζικό σύμβολο με την κοσμοθεωρία, της προσέγγισης, της απολυτής ισορροπίας του θετικού και του αρνητικού, της Yin και της Yang πλευράς του ανθρώπου, ισορροπία απαραίτητη για την εξέλιξη του σε ανώτερο επίπεδο.
Είναι το δυαδικό μοντέλο της δημιουργίας αυτού του κόσμου. Είναι το σύμβολο της κινητήριας δύναμης, της συνεχούς κίνησης, των αντίρροπων και εναλλασσόμενων καταστάσεων. Από αυτή τη συνεχή κινητήρια δύναμη, προκύπτουν όλες οι αλλαγές, όλα τα φαινόμενα τα οποία και αυτά με τη σειρά τους, υπόκεινται σε συνεχή μεταβολή.

Το Yin και το Yang προήλθαν, από την διαίρεση(σχάση) του μοντέλου tai chi, του αδιαίρετου συνόλου, που προϋπήρχε, στην πρωταρχική πηγή του ενοποιημένο. Η διαίρεση, έφερε την ενέργεια, έφερε το Chi. Η ενέργεια, έφερε την διπολικότητα του αρνητικού και του θετικού πόλου, έφερε την δυαδικότητα, έφερε την ταλάντωση, την διαρκή κίνηση έλξης, από το Yin προς το Yang και από το Yang προς το Yin. Δημιούργησε κάθε στοιχείο, από το υποατομικό σωματίδιο, έμψυχο η άψυχο, κάθε συναίσθημα, κάθε σκέψη, κάθε γεγονός, κάθε κατάσταση. Τα πάντα μέσα στο συμπάν μας, υπόκεινται σε διαρκή ταλάντωση – δόνηση. Έχουν μέσα τους, την Yin Chi ενέργεια και την Yang Chi ενέργεια, σε διάφορες ποσότητες ποιότητες – ταλαντώσεις – συχνότητες – δονήσεις. Τα πάντα είναι ένα Yin Chi  και ένα Yang Chi. Ένα αρσενικό και ένα θηλυκό. Δυο πολικά αντίθετες, αλλά αλληλοσυμπληρούμενες ζωογόνες δυνάμεις – ενέργειες, που πρέπει να λειτουργούν με μια αρμονική συνεργασία. Εκφράζουν την ενεργητική και την παθητική όψη των πραγμάτων. Τα πάντα στον δυαδικό κόσμο μας μπορούν να περιγράφουν μέσα από αυτές τις δύο αντίθετες και αλληλοσυμπληρούμενες δυνάμεις – ενέργειες, Yin και Υang. Αν παραβιάσουμε την ισορροπία τους, τότε προκαλείται βλάβη, προκαλείται ανωμαλία, προκαλείται ασθένεια.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ λοιπόν αυτών «φυσικό προουράνιο σώμα» του γήινου Yin Yang aether chi και του ουράνιου Υin Yang Chi γεννιέται η ζωή, γεννιέται το νέο δημιουργούνται άπειρα νέα δημιουργήματα άπειρα νέα Chi.

Από αυτήν την ένωση τους, προήλθαν, τα 5 στοιχεία του aether chi (νερό, φωτιά, γη, μέταλλο, ξύλο). Δηλαδή, εδώ στο φυσικό – ορατό – υλικό πεδίο κατά το feng shui, ενυπάρχουν, (έχουν μορφοποιηθεί με την ευρύτερη έννοια, δια μέσου του aether – chi)τα πέντε στοιχεία.

Εκεί, στο αιθέριο πεδίο, παραμένουν – ενυπάρχουν «τα πρωτότυπα σχέδια – αιθερικής δομής αυτών των πέντε στοιχείων feng shui. (δηλαδή εκεί είναι το φυσικό το προουράνιο σώμα των πέντε στοιχείων feng shui. Έτσι το ουράνιο Yang aether – chi το ουράνιο, Yin Chi, μαζί με το γήινο Yang Chi, γήινο Yin aether – Chi, ενώνονται, δίνουν ζωή σχηματίζουν, μετασχηματίζουν, μορφοποιούν μεταμορφώνουν τα πέντε στοιχεία

Μέσω της Τέχνης του ADAMANTINI FENG SHUI FINE ART APPLICATIONS εφαρμόζουμε, χρησιμοποιούμε, αυτά τα προουράνια χαρακτηριστικά – «πρωτότυπα»,  αυτούς τους συμβολισμούς, (δηλαδή γεωμετρικά σχήματα, χρώματα, σύμβολα, εννοείς αριθμών και μορφές), για να αλλάξουμε σε περίπτωση διαταραχής, ανωμαλίας, βλάβης, ασθένειας το γήινο Yin – Yang Chi που θέλουμε, όπως θέλουμε, στο φυσικό μας πεδίο, παρεμβαίνοντας στο ουράνιο, aether Yin – Yang chi Για να το ενισχύσουμε, να το αποδυναμώσουμε, να το μεταμορφώσουμε. Να το μετασχηματίσουμε σε δράση. Να αποκτήσουμε – να δημιουργήσουμε μια ισχυρή αναπαράσταση του στοιχείου που χρειαζόμαστε, να συντονιστούμε με την δόνησή τους. Αυτή η διαδικασία στο feng shui λέγεται feng shui fine art application.

Το Yang Chi συμβολίζεται με τον κύκλο, σύμβολο κίνησης
Το Yin Chi, συμβολίζεται με το τετράγωνο σύμβολο σταθερότητας
Γι αυτό, πολύ απλά τοποθετώντας τα ανάλογα σχήματα ( τετράγωνα η κύκλους ) ανακόπτουμε ή επιταχύνουμε την κίνηση τους ανάλογα τι χρειαζόμαστε από την Μελέτη – θεραπεία μας.

Το Yang Chi εκδηλώνεται ως εξωγενές στοιχείο το οποίο συνεχώς κινείται, επιταχύνεται και θερμαίνεται. Αποτελεί το λαμπερό χρώμα, την ενέργεια και τη διαστολή.
Το Yin Chi εκδηλώνεται ως ενδογενές στοιχείο το οποίο βρίσκεται σε ηρεμία, συνεχώς επιβραδύνεται και ψύχεται, συστέλλεται και αποτελεί το σκούρο χρώμα, το υλικό στοιχείο.
Οι δυνάμεις του Yin Chi και του Yang Chi βρίσκονται σε κυκλική κίνηση, κινούνται και αλληλοεξελίσσονται η μια μέσα στην άλλη και αλληλοκπροσωπούνται η μία με τον άσπρο κύκλο στο κέντρο του μαύρου Yin Chi, και η άλλη με τον μαύρο κύκλο στο κέντρο του λευκού Yang Chi.

 

Το Chi
«Chi » Η κοσμική ενέργεια, η πρωταρχική Ουσία, η πνοή ζωής, η ανάσα ο αέρας, η ζωοποιός δύναμη, η ροή ενέργειας ο «Αιθέρας», το Qi, το prana που διαπερνά τα πάντα και που δια μέσου αυτού γίνονται όλες οι κοσμικές – υπερκόσμιες ενεργειακές αλληλεπιδράσεις στο ορατό και αόρατο συμπάν.Τα πάντα στο συμπάν, έμψυχα και άψυχα, εμπεριέχουν την δική τους ενέργεια, το δικό τους Chi την δική τους «συμπαντική ενέργεια»Το Chi μεταφέρεται με τον αέρα, με το φως, με τις συχνότητες, με τι δονήσεις, με τα μαγνητικά και ηλεκτρομαγνητικά κύματα, με τις ταλαντώσεις και συγκρατείται, πάνω στο νερό, πάνω σε όλα τα αντικείμενα, έμψυχα και άψυχα, σταθερά και κινητά. Είναι μια απέραντη –ανεξάντλητη πηγή ενέργειας που υπάρχει σε όλο το σύμπαν, που είναι πανταχού παρούσα και ανεξάρτητη του χώρου και του χρόνου.

Το είδος της ενέργειας του Chi εξαρτάται –καθορίζεται από την ποσότητα, την ποιότητα και την κίνηση των ενεργειών του Yin και του Yang όταν ενώνονται. Αυτό το Chi θα καθορίσει και την ισορροπία και την αρμονία στο χώρο μας, στη ζωή μας, στη σχέση μας, στην υγειά μας, στην πρόοδο, στην ευημερία μας. Σύμφωνα με την αρχαιά κινεζική ιατρική και την κινεζική φιλοσοφία, ο άνθρωπος και το περιβάλλον του αλληλοσχετίζονται και αλληλεπιδρούν με το Chi. Υποστηρίζουν, πως όλες οι ασθένειες, όλες οι καταστάσεις προέρχονται από την δυσαρμονία – διαμάχη, από το μπλοκάρισμα (ασυμβατότητα) του ανθρωπίνου Chi με άλλους ανθρώπους και με το περιβάλλον του.

Υπάρχουν δυο είδη Chi.
Το καλό Chi, «sheng Chi» όμορφο, καλό, ήρεμο, μαλακό, ευχάριστο, δημιουργικό.
Το κακό Chi «sha Chi» κακό, σκληρό, άσχημο, δυσάρεστο, καταστρεπτικό.

«Όταν το Chi βρίσκεται με την μορφή της ύλης, το χρώμα και το σχήμα θα καθορίσει σε ποιο από τα πέντε στοιχεία ανήκει. Ο άνθρωπος λοιπόν μπορεί να χρησιμοποιήσει την ενεργειακή τέχνη του feng shui για να διορθώσει, να βελτιώσει αρμονικά, αποτελεσματικά και παραγωγικά. » -Joseph Yu